Sexualbrott befinner si nar e utsatts pro ett erotisk agera mot sin vilja...

 

 

$nbsp;

X

HOTLINE:0988482834
Địa chỉ:Số 100 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Sexualbrott befinner si nar e utsatts pro ett erotisk agera mot sin vilja…

Sexualbrott befinner si nar e utsatts pro ett erotisk agera mot sin vilja…

alternativ nar den saso utsatts befinner sig mirakel 15 ar. Sexualbrott omfattar bland annat valdtakt, sexuellt kranknin, sexuellt ofredande och koppleri.

Saken da andrades lagstiftningen for sexualbrott. Inom saken da nya lagen betonas att kuttra sju skall finnas till sjalvman samt den sasom inneha samlag med en sasom inte deltar itu ledig amna kan domas pro valdtakt. Sexuellt tvang age tagits dan samt inom stallet anvands begreppet sexuellt krankning.

Handelser info la lagen

Den saso utsatts stav e sexualbrott vantar av och till med att gora ett rapporter. Allihopa anmalningar sasom innefatta handelser fore la lagstiftningen. I och med valdtakt har en lang preskriptionstid kommer bade saken da gamla sam den nya lagstiftningen att foreligga tillsamman under lang tidrym framover.

Skildring bruten brottet

Sexualbrott befinner sig e samlingsbegrepp pro brotten valdtakt, oanstandig valdtakt, valdtakt kontra avkomma, sexuellt kranknin, sexuellt exploatering, sexuellt ofredande, gratis enstaka webbplatser för att träffa latinska kvinnor inkop it erotisk tjanst, koppleri med flera.

E sexualbrott befinner sig nar du utsatts pro en erotisk aktion kontra din onskan. Befinner sig ni nedanfor 15 ar kan en erotisk aktion bedomas villi speciellt satt.

Odl uppg lagen

Saken dar sasom genomfor ett coitus eller en annan jamforbar sexuell agera med nago manniska saso inte deltar sjalvmant doms forut valdtakt. Straffet befinner si finka inom lagst tre ar och maximu banka baver ar.

Oaktsam valdtakt

Den sasom begar nagon garning sasom avses i 1 § (valdtakt) sam befinner sig grovt vardslos betraffande omstandigheten att saken dar andra personen ej deltar sjalvmant doms stav vardslos valdtakt. Tillsamman maffig oaktsamhet menas att garningspersonen insag risken att deltagandet inte befinner sig sjalvmant, skad genomfor saken da sexuella handlingen trots det ha. Daremot skulle garningspersonen avstatt forsavit saken da vetat att deltagandet icke varje frivilligt.

Bred bedomningen bruten om deltagandet ar sjalvmant eller ick ska lagen fanga sarskild aktsamhet at ifall frivilligheten age framforts inom ord alternativ agera eller annorlunda. Konsumgange kan aldrig bedomas sasom frivilligt inom darpa nedgang

  • medverkande befinner si nagon serie av vald alternativt risk
  • offret befinner sig ino ett i synnerhe utsatt lage pa grund av medvetsloshet, somn, allvarig raddhaga, akomma, kroppsskada, menta rubbning alternativ befinner si berusad it narkotika alternativt sprit
  • forsavitt saken da som utsatts befinner si inom en beroendestallning till garningsmannen.

Valdtakt til barnunge

Valdtakt till avkomma ar att alska med ett barn mirake 15 ar alternativ att utfora ett dokument saso till krankningens sort alternativt omstandigheterna inom annat befinner sig jamforlig tillsammans samlag.

Befinner si den knodd mellan 15 samt 18 ar sam barnunge mo garningsmannen, star mirakel dess uppfostran alternativ inneha ett snarlika karleksforbindelse mot garningsmannen amna det traffa sasom valdtakt til barnunge. Straffet for valdtakt befinner sig lagst tva sam maximum kuttra sju ar. Ar brottet att anses sasom rat befinner sig straffet lagst fyra samt maximal tio ar.

Sexuellt krankning

Saken dar saso utsatter nago person sasom ej deltar sjalvmant for nagon erotisk akt doms pro sexuellt kranknin. Straffet befinner sig fangelse i hogst tva ar.

Sexuellt ofredande

Den sasom sexuellt beror en kidsen nedanfor 15 ar eller tillats barnet att deltag i en gestaltning bruten erotis akt, som icke befinner si sexuellt tvang alternativ valdtakt, doms pro sexuellt ofredande. Straffet ar vit eller anstalt inom overst tva ar.

Va koppleri ar

Saken da som framjar eller gallande e otillborligt metod ekonomiskt utnyttjar att ett annan manniska age tillfalliga sexuella forbindelser til arvode doms at koppleri.

Det befinner sig koppleri forsavit nagon absolut alternativt delvis upplater nagon lagenhet med kunnande om att saken dar anvands pro tillfalliga sexuella forbindelser till kompensation.

Straffet ar fink inom hogst fyra ar. Bred ratt forbrytelse befinner sig straffet fink i lagst par ar och maximum tio ar.

Manniskohandel

Manniskohandel inkluderar verkar, vanligtvi inom skilda lander. Syftet ar att atnjuta offret att kuska a ett stalle till e ovrigt samt darborta utnyttjas sta skild mening, exempelvis sexuella syfte. Straffet befinner si fangelse ino lagst par sam overst tio ar.

Sexkopsbrott

1999 blev det olagligt att anskaffa sexuella tjanster. Forbudet medfo att det befinner si forbjude att till betalning skaffa sig en tillfallig erotisk band. Straffet befinner si vit eller anstalt inom maximal ett ar. Det befinner si inte straffbart att avyttr sexuella service.

Den saso formar e avkomma saso an inte fyllt arton ar att till gottgorelse overvar nagon erotisk handling doms forut utnyttjande fran barn igenom forvarv it sexuell dad at fangelse ino maximu fyra ar.

Bài viết liên quan

 

X